publications

2023

 1. Krypton: Real-Time Serving and Analytical SQL Engine at ByteDance
  Jianjun Chen, Rui Shi, Heng Chen, Li Zhang, Ruidong Li, Wei Ding, Liya Fan, Hao Wang, Mu Xiong, Yuxiang Chen, Benchao Dong, Kuankuan Guo, Yuanjin Lin, Xiao Liu, Haiyang Shi, Peipei Wang, Zikang Wang, Yemeng Yang, Junda Zhao, Dongyan Zhou, Zhikai Zuo, and Yuming Liang
  Proc. VLDB Endow., 2023
 2. Accelerating Cloud-Native Databases with Distributed PMem Stores
  Jason Sun, Haoxiang Ma, Li Zhang, Huicong Liu, Haiyang Shi, Shangyu Luo, Kai Wu, Kevin Bruhwiler, Cheng Zhu, Yuanyuan Nie, Jianjun Chen, Lei Zhang, and Yuming Liang
  In 2023 IEEE 39th International Conference on Data Engineering (ICDE), 2023

2021

 1. HatRPC: Hint-Accelerated Thrift RPC over RDMA
  Tianxi Li, Haiyang Shi, and Xiaoyi Lu
  In Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis, 2021
  * Tianxi Li and Haiyang Shi contributed equally to this work

2020

 1. INEC: Fast and Coherent in-Network Erasure Coding
  Haiyang Shi, and Xiaoyi Lu
  In Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis, 2020

2019

 1. TriEC: Tripartite Graph Based Erasure Coding NIC Offload
  Haiyang Shi, and Xiaoyi Lu
  In Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis, 2019
  Best Student Paper Finalist
 2. UMR-EC: A Unified and Multi-Rail Erasure Coding Library for High-Performance Distributed Storage Systems
  Haiyang Shi, Xiaoyi Lu, Dipti Shankar, and Dhabaleswar K. Panda
  In Proceedings of the 28th International Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing, 2019
 3. EC-Bench: Benchmarking Onload and Offload Erasure Coders on Modern Hardware Architectures
  Haiyang Shi, Xiaoyi Lu, and Dhabaleswar K. Panda
  In Benchmarking, Measuring, and Optimizing, 2019
  Best Paper Award

2018

 1. Spark-uDAPL: Cost-Saving Big Data Analytics on Microsoft Azure Cloud with RDMA Networks
  Xiaoyi Lu, Dipti Shankar, Haiyang Shi, and Dhabaleswar K. Panda
  In 2018 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 2018
 2. TMSCS'18
  DLoBD: A Comprehensive Study of Deep Learning over Big Data Stacks on HPC Clusters
  Xiaoyi Lu, Haiyang Shi, Rajarshi Biswas, M. Haseeb Javed, and Dhabaleswar K. Panda
  IEEE Transactions on Multi-Scale Computing Systems, 2018

2017

 1. Performance characterization and acceleration of big data workloads on OpenPOWER system
  Xiaoyi Lu, Haiyang Shi, Dipti Shankar, and Dhabaleswar K. Panda
  In 2017 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 2017
 2. HOTI'17
  Characterizing Deep Learning over Big Data (DLoBD) Stacks on RDMA-Capable Networks
  Xiaoyi Lu, Haiyang Shi, M. Haseeb Javed, Rajarshi Biswas, and Dhabaleswar K. Panda
  In 2017 IEEE 25th Annual Symposium on High-Performance Interconnects (HOTI), 2017